เมนูหลัก..
  หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
รู้จัก สช.
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร 
สถานศึกษาในสังกัด
โรงเรียนเอกชนสามัญ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
สถาบันศึกษาปอเนาะ
ศูนย์ฯ (ตาดีกา)
สถาบันกวดวิชา 
ข้อมูลกลุ่มงาน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

 

เครือข่าย สช.

  สช.จ.นราธิวาส

สช.อ.บาเจาะ

สช.อ.ยี่งอ

สช.อ.รือเสาะ

สช.อ.ศรีสาคร

สช.อ.ระแงะ

สช.อ.สุไหงโกลก

สช.อ.สุไหงปาดี

สช.อ.ตากใบ

สช.อ.แว้ง

สช.อ.สุคิริน

สช.อ.เจาะไอร้อง

สช.อ.จะแนะ
E-Office

Facebook

เว็บลิงค์.

 

 

หน่วยงานและสถานศึกษา
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 23 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
สำหรับผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส

 

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

  ประกาศ โอนเงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพ (70% เป็น 85%) และเงินเรียนฟรี 15 ปี ที่ตกค้างของภาคเรียนที่ 1/2556 เรียบร้อยแล้ว
-----------------------------------------------------------

  แบบคำขอมีบัตรรับรองโรงเรียนเอกชนในสังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส 
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ ปฏิทินปฎิบัติงานการจัดสอบฯ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556
-----------------------------------------------------------


  ประกาศ การดำเนินงานโครงการ การดำเนินงานโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 22 และ รุ่นที่ 23 **ให้ส่งใบสมัครภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2557
-----------------------------------------------------------


  ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 3/2557  
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ แจ้งโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 และค่าอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2557 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ แจ้งโอนเงินค่าครองชีพ เดือนมกราคม-กันยายน 2556(ต่ำกว่า ป.ตรี) และเดือนมกราคม-กันยายน(วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป) เมื่อวันที่ 26/5/56 และเดือนตุลาคม-ธันวาคม(ป.ตรีขึ้นไป) เมื่อวันที่ 27/5/57
-----------------------------------------------------------
ประกาศ แจ้งโอนเงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 9/06/57
-----------------------------------------------------------
ประกาศ ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนส่ง อน.1 - อน.3 และคำขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2557
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ - คำขอเบิกจ่ายเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และปีงบประมาณ พ.ศ.2557
-----------------------------------------------------------
- คำขอเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ.2557
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ เงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี ,
ส่งหลักฐานเงินอุดหนุนรายบุคคลปรับเพิ่มเงินเดือนครู ,
แจ้งประกาศกองทุนสงเคราะห์
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ อัตราเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ อัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
-----------------------------------------------------------

  - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องอัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา (ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2556)
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำตราสารจัดตั้ง และ รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดจำนวนและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในระบบ
-----------------------------------------------------------

 

ประกาศ การปรับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)  --ดาวน์โหลดโปรแกรมออก ปพ.1 ชุดใหม่-- 
-----------------------------------------------------------

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุมโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
------------------------------------------------------------

หนังสือราชการ

     
    โครงการค่ายเยาวชนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ต้านภัยยาเสพติด --เฉพาะโรงเรียนอัซซูลาฯ,นราวิทย์ฯ,ดีนนียะห์ฯ,โต๊ะดามียะห์,สานียาติลฯ--
 

  การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่2/2557 --เฉพาะโรงเรียนที่มีพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)-- 
----------------------------------------------------------------
    โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ --เฉพาะโรงเรียนที่มีพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)-- 
----------------------------------------------------------------
 

  การออกรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2557
----------------------------------------------------------------
 

  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานทุนการศึกษา โครงการใต้ฟ้าเดียวกัน --เฉพาะโรงเรียนสวนสวรรค์,อัตตัรกียะห์ฯ,พิมานวิทย์ฯ,อิสลามบูรพา,โต๊ะดามียะห์,สุกัญศาสน์ฯ,สานียาติล--
----------------------------------------------------------------
 

  การประกวดขับร้องบทเพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน
----------------------------------------------------------------
 

  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการแพทย์เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคภาคใต้ ปีการศึกษา 2558
----------------------------------------------------------------
 

  การจัดสรรเงินสงเคราะห์
----------------------------------------------------------------
 

  ขอความอนุเคราะห์แจ้งโรงเรียนในระบบ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ค่านิยม 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)
----------------------------------------------------------------
 

  การจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษา ปีงบประมาณ 2557  
----------------------------------------------------------------
 

  การจัดสรรวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา 2557
----------------------------------------------------------------
 

  แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน โครงการบูรณาการหลักสูตรฯ --เฉพาะโรงเรียนสุกัญศาสน์,อิสลามบูรณะโต๊ะนอ,อัซซูลามียะห์ฯ,นราวิทย์อิสลาม--
----------------------------------------------------------------
 

  ขอความอนุเคราะห์พิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้กระบวนการลูกเสือนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
----------------------------------------------------------------
 

  ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557 รอบคัดเลือกระดับจังหวัดนราธิวาส --เฉพาะโรงเรียนเอกชนสามัญ--
----------------------------------------------------------------

ผอ.สช.อ.เมืองนธ.

นายผะกรุรสี   อาแว

ผอ.สช.อ.เมืองนธ.
นาฬิกา
กันยายน 2557
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
เวลาละหมาด
เว็บลิงค์

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส    


โทร./โทรสาร.073 - 511148     E-mail : socho_mnara@hotmail.com